December 16: Parkade
(Arthur Laurie)
(Rachel Bell)

December 9: Mystic
(Jon Steiner)

December 4: Aurora
(Erika Attaya)
(Adrianna Gagne)

December 3: RBC
(Rachel Bell)

November 25: Mystic
(Rachel Bell)

November 12: RICC
(Rachel Bell)

October 30: New Haven
(Rachel Bell)

October 29: The Z
(Rachel Bell)

October 28: Hanover
(Rachel Bell)

October 24: RBC
(Rachel Bell)

October 22 - 23: Super Megafest
(Rachel Bell)
(Diz Foster)
(Rachel Bell)
(Jacob Martino)
(Thirteen Howell & Jessica Robyn)
(J. Chris Quint)
(Rachel Bell)
(Rachel Bell)
(Rachel Howell)

October 21: Mystic
(Rachel Bell)
(Erika Attaya)

October 15: LCW, Lincoln, RI
(Kyle Santos)
(Rachel Bell)

October 14: Roger Williams University
(Crystal Blauss)

October 8: Mendon
(Rachel Bell & Gregory Lane)

September 30: Parkade
(Rachel Bell & Jourdyn Bouchard)
(Erika Attaya)

September 23: NYC Crossover
(Rachel Bell)

September 9: Mystic
(Rachel Bell)
(Erika Attaya)

August 28: Templecon
(Rachel Howell)
(Rachel Bell)
(Rachel Bell)
(Rachel Bell)
(Rachel Bell)
(Rachel Howell)

August 12: Mystic
(Rachel Bell)
(Erika Attaya)
(Nicole Serena)

July 25: Parkade - Punk Show
(Rachel Bell)

July 15: Mystic
(Rachel Bell)
(Erin Valentine)
(Nicole Serena)
(Rachel Bell)

July 2: LCW - USA Show
(Alex Brown)
(Kyle Santos)

June 18: Rhode Island Pride Parade
(Tori Sviokla)
(Tori Martin)

June 11: Mystic
(Rachel Bell)

June 4: Ezekiel Bates Lodge
(Rachel Bell)
(Alijah Dickenson)
(Rachel Howell)
(Rachel Bell)

May 27: Parkade
(Roy Rossi)

May 21: TNT
(Lukas)
(Alijah Dickenson)
(Nicole Serena)

May 13: Teseracte Crossover - Apple Cinema
(Rachel Howell)

May 6: R1CP
(Jon Steiner and Chris Lawrence)
(Rachel Bell)

April 22: Mystic
(Rachel Bell)

April 16: Fet at the Met
(Jon Steiner)
(Rachel Bell)


April 15: Parkade
(Rachel Howell)
(Rachel Bell, C. Gordon, Alijah Dickenson)

April 9: Super Mega Fest
(Rachel Howell, River Williams)
(Erika Attaya)
(Rachel Bell)
(River Williams)
(River Williams)
(Rachel Bell)
(Erika Attaya)
(Rachel Bell)
(Rachel Howell)
(Erika Attaya)

April 8: Stadium Theatre
(Rachel Bell, Chris Lawrence)
(Nicole Serena)
(Rachel Bell, C. Gordon, Alijah Dickenson)


April 2: Brandies
(River Williams)
(Rachel Bell, C. Gordon, Alijah Dickenson)

April 1: R1CP - Identity Crisis
(River Williams)
(Erika Attaya)
(Rachel Bell)
(Nicole Serena)

March 11: Mystic
(River Williams)
(Erika Attaya)
(Rachel Bell)

March 4: Parkade
(Arthur Laurie)
(Rachel Bell)

February 27: Courthouse
(Erika Leigh)
(Nicole Serena)
(Nicole Serena)

February 26: R1CP
(Erika Leigh)

February 19-20: Total Con, Mansfield, MA
(Rachel Bell)
(River Williams)
(Nicole Serena)
(Rachel Bell)
(Erika Attaya)
(River Williams)
(Rachel Bell)
(Rachell Howell and River Williams)
(Nicole Serena)
(River Williams)
(Rachel Bell)
(Rachel Bell)
(Rachel Howell and River Williams)
(Erika Attaya)

February 12: Fetish Fair Fleamarket, Warwick, RI
(Rachel Bell)
(Jessica Robyn)
(Jessica Robyn)
(Erika Attaya)
(Erika Attaya)
(Nicole Serena)

February 6: LCW, Lincoln, RI
(Erika Leigh)
(Jon Steiner, Rachel Bell, Kayla Bagley)

January 9: Aurora
(Rachel Howell and Erika Attaya)

January 8: R1CP, North Attleboro, MA
(Erika Attaya)